Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Zamówienia publiczne

Nierytmiczną, detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów oraz sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Data rozpoczęcia: 22.11.2018
Data zakończenia: 06.12.2018

← wróć do listy