Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Zamówienia publiczne

Nierytmiczną, detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów oraz sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Data rozpoczęcia: 23.11.2017
Data zakończenia: 08.12.2017

← wróć do listy