Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Zamówienia publiczne

Budowa garaży murowanych dla pojazdów specjalnych straży pożarnej zlokalizowanych na działce Nr 16/2 obr 99 przy ul. Błonie 2A w Tarnowie - część II

Data rozpoczęcia: 25.09.2014
Data zakończenia: 10.10.2014

← wróć do listy