Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Komunikaty

REGULAMIN korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” w Tarnowie, ul. Klikowska 39 26.06.2017
Zdjęcie: REGULAMIN korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” w Tarnowie, ul. Klikowska 39

REGULAMIN

korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik”
 w Tarnowie, ul. Klikowska 39

podległej

Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Tarnowie

 

 

 1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez JRG 1 (służbę dyżurną).
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie na  nr  tel; 014/6317000 lub 63170004.
 3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.30, sobota – niedziela w godz. 9.00 – 18.00.
 4. Osoby indywidualne przyjmowane są w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.30, sobota – niedziela w godz. 9.00 – 18.00.
 5. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 6. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
 7. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” w prowadzone są maksymalnie dla 10 grup (2 grupy jednocześnie w ciągu 1 godz.).
 8. Zajęcia edukacyjne trwają 1 godz. lekcyjne.
 9. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem składając podpis w książce ewidencji odwiedzin w rubryce „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić
  w miejscu do tego wyznaczonym.
 12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają niezwłocznie prowadzącemu zajęcia strażakowi.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
 15. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności.

 

Tarnów 26.06.2017 r.

← wróć do listy