Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Regulamin Konkursów organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezesa WFOŚiGW 09.05.2019
REGULAMIN KONKURSÓW NA:
1. „Najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną Województwa Małopolskiego 2019”
2. „Najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą Województwa Małopolskiego 2019”
3. „Najlepszego Strażaka Ochotnika Województwa Małopolskiego 2019”
4. ,Najlepszego Strażaka Państwowej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego 2019"
pod patronatem honorowym
Marszałka Województwa Małopolskiego oraz
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 

 

← wróć do listy