Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Narada podsumowująca 2018 r. w KM PSP Tarnów 01.03.2019
Zdjęcie: Narada podsumowująca 2018 r. w KM PSP Tarnów

27 lutego 2019 r.2015 r.28 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego za 2018 rok. Swą obecnością zaszczycili tarnowskich strażaków: Pan st. bryg. Marek Bębenek – p.o. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Roman Łucarz - Starosta Tarnowski, Pani Katarzyna Łącka-Sutkowska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM Tarnowa, ks. Czesław Haus – Kapelan Diecezjalny Strażaków, dh Andrzej Jarocha – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele innych służb mundurowych, Komendanci Gminni ZOSP RP oraz strażacy jednostek OSP KSRG z terenu miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego. Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Szpunar - Komendant Miejski PSP w Tarnowie, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił działalność Komendy i podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu tarnowskiego za 2018 r. St. bryg. Marek Bębenek – p.o. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przedstawił i omówił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa oraz kierunki działań na rok 2019. Na zakończenie prelekcji podziękował wszystkim gościom i strażakom za wspólne działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części narady, bryg. Piotr Wójcik - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie przedstawił i omówił sprawy kwatermistrzowskie i logistyczne oraz zasady dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej ze środków MSWiA, środków lokalnych samorządów, jak również zasad pomocy i wsparcia jednostek OSP w zakresie przekazywania sprzętu specjalistycznego i taboru samochodowego, zasady remontów i przeglądów sprzętu. Mł. bryg. Maciej Wolański - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie przedstawił i omówił sprawy operacyjno - szkoleniowe i kontrolno – rozpoznawcze za 2018 rok, oraz zasady współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej z jednostkami OSP. W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Tarnowie złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc i zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa pożarowego, wsparcie tarnowskiej Komendy i jednostek OSP.

← wróć do listy