Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! 19.12.2018
Zdjęcie: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odwiedzają szkoły w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” nagłaśniającej temat zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla oraz wzrastającym w okresie jesienno-zimowym ryzykiem powstania pożarów. Spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami, dziećmi i młodzieżą szkół połączono z składaniem świątecznych i noworocznych życzeń i rozdawaniem kalendarzy PSP na 2019 rok. Głównym celem wizyt funkcjonariuszy w szkołach jest uświadomienie korzyści, jakie niosą czujki tlenku węgla w obiektach mieszkalnych jak również przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzenia instalacji wentylacyjnej. W trakcie spotkań strażacy zapraszają dzieci do udziału w konkursach, o których jest mowa na odwrocie kalendarza PSP, omawiają sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i odpowiadają na pytania z zakresu: współpracy szkół z PSP i OSP, próbnych ewakuacji, prewencji pożarowej. Serdecznie zapraszamy do zorganizowania wycieczek i skorzystania z programu sali szkoleniowej „Ognik” w KM PSP w Tarnowie.

← wróć do listy