Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Radosny wypoczynek i szkolenie MDP w ramach obozów 30.08.2018

Radosny wypoczynek i szkolenie MDP w ramach obozów

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dofinansował obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych  w ramach zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

 

Na terenie działania KM PSP w Tarnowie z dofinansowaniem MSWiA kwotą 56699,50 zł i dofinansowaniem instytucji gminnych obozy zorganizowały ochotnicze straże pożarne dla młodych druhów z gmin:

Ryglice           – 54 uczestników

Szerzyny        – 35 uczestników

Tuchów          – 54 uczestników.

 

Obozy MDP przygotowano w oparciu o zaplecze Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

 

Celem organizacji obozów MDP było zwiększenie sprawności fizycznej, nabycie umiejętności specjalistycznych oraz zwiększenie predyspozycji do służby w formacjach ratowniczych. Jednocześnie kształtowano u młodzieży odporność psychiczną i fizyczną, dyscyplinę i umiejętność współdziałania oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje podczas kierowania zespołem a także kultywowanie tradycji ruchu strażackiego.

 

Więcej informacji nt. obozów i fotorelacje na stronach:

 

http://www.osptuchow.pl/osp/wordpress/?p=6970

 

http://pogorze24.pl/gotowi-by-sluzyc-czyli-oboz-sportowo-pozarniczy-w-gminie-szerzyny/128577/

← wróć do listy