Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Próba samobójcza 31.07.2018 r. 02.08.2018

W dniu 31 lipca 2018 r. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie o godz. 05.09 otrzymał informację o próbie samobójczej mężczyzny grożącego skokiem z wiaduktu kolejowego na ul. Krakowskiej. Straż Pożarna asekurowała przemieszczającego się młodego człowieka przy użyciu skokochronu oraz prowadziła z nim dialog przez ratowników znajdujących się w koszu drabiny samochodowej. Skuteczna mediacja doprowadziła do podjęcia mężczyzny z wiaduktu do kosza autodrabiny i przekazania go zespołowi Ratownictwa Medycznego. Ruch na drodze na czas działań został zatrzymany przez patrol Policji.

← wróć do listy