Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Wiosna dla strażaków to pora roku oznaczająca ciągłe gaszenie wypalanych traw. 14.03.2011

W ciągu ostatnich lat tarnowscy strażacy odnotowywali takie wiosenne dni, podczas których  wyjeżdżali do pożaru traw nawet kilkadziesiąt razy. Mimo corocznych apelów strażaków podkładanie ognia na łąkach, pastwiskach i nieużytkach jest nagminne. Zagrożenie, jakie stwarzają pożary traw nie zniechęcają do wątpliwego użyźniania gleby ogniem. Niegroźne, zdawałoby się wypalania suchej trawy na łące lub nieużytkach, bardzo szybko może zmienić się w niekontrolowany pożar  który może być przyczyną groźnych pożarów obszarów leśnych i zabudowań w wyniku których ludzie tracą cały swój dobytek.  Bezmyślne wypalanie traw powoduje poza zagrożeniem generowanie kosztów akcji ratowniczo-gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, ta kwota pokrywana jest z Budżetu  Państwa oznacza to iż ciężar ten ponosimy my czyli całe społeczeństwo. 

Negatywne skutki wypalania  roślinności:
1.    Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów.
2.    Zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla.
3.    Dym może być przyczyną zagrożeń w ruchu drogowym, utrudniając kierowcą widoczność.
4.    Degradacja gleby.
5.    Niszczenie mikrofauny (trzmieli, mrówek, błonkówek itd.).
6.    Niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa.
7.    Dobrze widoczny ogień zwłaszcza wieczorem i w nocy powoduje lęk i stres u wielu osób,  zwłaszcza starszych.

Dlatego przestrzegamy przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. 
Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione za co grozi kara aresztu lub grzywny /Źródło: Ustawa o Ochronie Przyrody, Kodeks wykroczeń, , Ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/.

W bieżącym roku tj. od 09.03.2011 r. tarnowscy strażacy interweniowali 29 razy gasząc palące się trawy. Na terenie miasta Tarnowa odnotowano 9 interwencje, na terenie powiatu tarnowskiego 20 interwencji.

← wróć do listy