Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Organizacja ochrony danych osobowych zgodnej z przepisami RODO w Państwowej Straży Pożarnej 28.05.2018

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) jak również wszystkie odniesienia do niej zawarte m.in. w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 14h), w czasie której przepisy RODO będą obowiązywały bez wyłączeń m.in. dla Państwowej Straży Pożarnej. Szczególne znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań przez PSP ma zapis art. 14h ust. 5 " w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku określonego w art. 24 ust. 1 ustawy ż dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" (spełnienie obowiązku informacyjnego podczas przyjmowania zgłoszenia zdarzenia przez dyżurnego stanowiska kierowania).

 

Klauzula informacyjna

← wróć do listy