Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Spotkanie opłatkowe strażaków ziemi tarnowskiej 2010 r. 21.12.2010
Zdjęcie: Spotkanie opłatkowe strażaków ziemi tarnowskiej 2010 r.

W dniu 19 grudnia 2010 r. w sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnowie odbyło się „Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków 2010”. Organizatorami spotkania opłatkowego byli Komendanci Miejscy/Powiatowi PSP, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, oraz Kapelan Diecezjalny Strażaków Ks. Stefan Cabaj. Spotkanie było okazją złożenia wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Spotkanie zorganizowano z myślą o strażakach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych pozwoliło na uczestnictwo w uroczystości blisko 1000 strażaków z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, oraz dąbrowskiego. Swoją obecnością brać strażacką zaszczycili Ks. Biskup Wiktor Skworc – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej, Posłowie:  Andrzej Sztorc, Józef Rojek, Edward Czesak, Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,  st. bryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Dh. Edward Siarka - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzyli Komendant Miejski PSP w Tarnowie bryg. Tadeusz Sitko oraz Prezes ZOP ZOSP RP Dh. Kazimierz Sady, nawiązujący do symboliki spotkania opłatkowego jak również złożyli podziękowania wszystkim strażakom za ich trudną służbę. Całość uroczystości była uświetniona występem dziecięcego zespołu „Ballada” z Zakliczyna a wszyscy uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i śpiewali kolędy. 

← wróć do listy