Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

Ratownictwo medyczne w OSP 05.01.2018

W związku z pozyskiwaniem sprzętu ratownictwa medycznego przez OSP informujemy i przypominamy:

  • Prosimy o zgłaszanie zakupu sprzętu ratowniczego do tutejszej Komendy.
  • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdują się informacje i druki niezbędne do rejestracji OSP jako jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Powyższe jest niezbędne, aby druhowie mogli brać udział w szkoleniach kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, co z kolei jest konieczne do uzyskania uprawnień posługiwania się w pełnym zakresie sprzętem będącym na wyposażeniu toreb PSP-R1 (np. zestaw ambu, tlenoterapia).
  • Ustawowo zadania z zakresu współpracy z PRM realizują OSP włączone do KSRG i nie muszą się zgłaszać się do przedmiotowego rejestru.
  • Reduktor ciśnienia tlenu wymaga corocznej legalizacji przez uprawniony serwis. Butla tlenowa wymaga okresowej legalizacji. Tlen medyczny można używać do celów leczniczych w terminie określonym przez dostawcę.
  • Zwracamy uwagę na sposób i miejsce przewożenia w pojeździe sprzętu ratownictwa medycznego, tj. zabezpieczenie przed przypadkowym przemieszczaniem się i zanieczyszczeniem np. oparami paliwa, od zabrudzonej odzieży czy od sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
  • Sprzętu jednorazowego użytku stosowanego do szkoleń i ćwiczeń nie wolno później zastosować do celów ratowniczych.

Link do dokumentacji:
https://bip.malopolska.pl/muw,a,31010,procedura-wpisu-do-rejestru-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowego-ratownictwa-medycznego.html

← wróć do listy