Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

-część 1
-część 2
-część 3
-część 4

Rozprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem

Rozprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i fukcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego

Rozprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zarządzaniu kryzysowym

Rozprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 18 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych