Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Rzepiennik Strzyżewski

  1. OSP Rzepiennik Strzyżewski - KSRG
  2. OSP Turza - KSRG
  3. OSP Kołkówka
  4. OSP Olszyny
  5. OSP Rzepiennik Biskupi
  6. OSP Rzepiennik Suchy

← powrót

Jednostki OSP