Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Tarnowskiego (wg podziału na gminy)

Mapa

Na terenie Powiatu Tarnowskiego działa łącznie 130 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) włączone jest 38 jednostek OSP.

Jednostki OSP