Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie


Budynek KM PSP
ul. Klikowska 39
33-100 Tarnów
tel.: 146317004
fax: 146317007

kmpsp@straz.tarnow.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 :146317000

Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 :146317118

Posterunek Czasowy JRG 2 w Siedliskach :146527112

Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego :146317020

Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego :146317035

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego :146317038

Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego :146317044

Stanowisko Pracy ds. Informatyki i Łączności :146317030

Rzecznik KM PSP w Tarnowie :146317031

Księgowość : 146317040

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego : 146317100