Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Piotr Szpunar

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

 

bryg. mgr inż. Piotr Wójcik

  Zastępca Komendanta Miejskiego

      Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

 

st. kpt. mgr inż. Maciej Wolański

  p. o. Zastępcy Komendanta Miejskiego

      Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie