Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Piotr Szpunar

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

 

 bryg. mgr inż. Mirosław Rynkar

  Zastępca Komendanta Miejskiego

      Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

 

mł. bryg. mgr inż. Piotr Wójcik

p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego

      Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie