Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 2

 

 

 

JEDNOSTKA


RATOWNICZO-GAŚNICZA

 

Nr 2


w TARNOWIE

 

 ul. Błonie 2A, 33-100 Tarnów
Tel: 14 6317118
Fax: 14 6201146
e-mail: jrg2@straz.tarnow.pl

 

 

 DOWÓDCA JEDNOSTKI

bryg. mgr inż. Piotr Wróbel

 

Z-CA DOWÓDCY JEDNOSTKI 

kpt. inż. Grzegorz Kuboń

 

 

Posterunek Czasowy JRG 2

zlokalizowany w m. Siedliska  

gmina Tuchów    

Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2

należy w szczególności:

 1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych na przydzielonym obszarze w czasie  pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie  klęsk żywiołowych i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez   inne podmioty ratownicze,
2) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
3) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego,
4) prowadzenie dokumentacji specjalistycznej grupy ratowniczej w zakresie prowadzonego doskonalenia zawodowego. 
5) sporządzanie harmonogramów służb i rozliczanie czasu służby strażaków JRG,
6) rejestracja czasu służby pełnionej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych  podległych strażaków,
7) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
8) przygotowanie własnych sił i  środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym, współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania Jednostki w zakresie przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych,
9) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń, 
10) wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
11) ustalanie przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru i miejscowego zagrożenia,
12) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych na obszarze miasta Tarnowa i Powiatu  Tarnowskiego, 
13) wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
14) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, szkolenia  i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego,
15) analizowanie stanu i wnioskowanie potrzeb w zakresie wyszkolenia  zawodowego strażaków oraz wyposażenia sprzętowego JRG,
16) udział w aktualizacji:
a. stanu gotowości operacyjnej,
b. procedur ratowniczych,
c. dokumentacji operacyjnej,
17) udział w przygotowaniu analiz  z działań ratowniczych,
18) wykonywanie bieżących konserwacji i obsług codziennych sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalnego i specjalistycznego,
19) wykonywanie zadań w ramach regulaminu służby, musztry i ceremoniału
pożarniczego.

Jedną z dwóch specjalizacji Jedostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 jest ratownictwo techniczne realizowane w ramach "Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Tarnów". Drugą specjalizacją jest ratownictwo wodno - nurkowe realizowane w ramach "Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Małopolska”,obydwie te grupy wchodzą w skład Małoplskiej Brygady Odwodowej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i COO Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 


 

Samochody oraz sprzęt specjalistyczny

JRG 2
 

GBARt 2,5/27

Podstawowe wyposażenie: maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym o mocy 2,5 kVA, wciągarka elektryczna (maksymalny uciąg 7,5 tony), zestaw hydrauliczny Holmatro, zestaw poduszek wysokociśnieniowych Vetter (maks udźwig 31 ton), wentylator oddymiający Skorpion (22 000 m3/h), pilarka i przecinarka Stihl, otwieracz hydrauliczny do drzwi, zestaw PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami, defibrylator AED LifePack 1000, kamera termowizyjna + sprzęt pomiarowy, armatura wodno - pianowa, aparaty powietrzne Auer.

 

GCBARt 5/36

Podstawowe wyposażenie: maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym o mocy 5 kVA,  zestaw hydrauliczny Lukas, wentylator oddymiający WO-14 (14 000 m3/h), pilarka i przecinarka Stihl, otwieracz hydrauliczny do drzwi, zestaw PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami, defibrylator AED LifePack 1000, sprzęt pomiarowy, armatura wodno - pianowa, aparaty powietrzne Auer.

 

GBARt 2/16

Na wyposażeniu samochodu znajdziemy między innymi zbiornik wody o pojemności 2000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 200 litrów, system piany sprężonej SPS2400, autopompę dwuzakresową A16/8 o wydajności 2800 litrów na minutę, a także urządzenie tnąco gaszące Cobra C-360. Model C-360 to urządzenie, które wytwarza wysokociśnieniowy strumień mgły wodnej zmieszany z drobnym proszkiem ciernym, przebija się przez każdy rodzaj konstrukcji umożliwiając jego penetracje. Ściana, drzwi, strop, stal, szyby kuloodporne czy płyty betonowe nie stanowią przeszkody. Po przebiciu się przez konstrukcje, rozdrobnione kropelki w postaci mgły wodnej pod ciśnieniem 250-300 bar wtryskiwane są do palącego się pomieszczenia z prędkością ok. 700 km/h.

 

 

SH - 40

Podstawowe wyposażenie:  szelki asekuracyjne, urządzenia samohamowne Falcon, skokochron (maks. wysokość zeskoku 16m).

 

GCBARt 5/32

Podstawowe wyposażenie: maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym o mocy 2,5 kVA,  zestaw hydrauliczny Holmatro Core, zestaw poduszek wysokociśnieniowych Vetter (maks udźwig 31 ton), wentylator oddymiający WO14 (14 000 m3/h), pilarka i przecinarka Stihl,  zestaw PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami, defibrylator AED LifePack 1000, pirometr, detektor wielogazowy Tetra3, wykrywacz napiecia Hotstick, armatura wodno - pianowa, aparaty powietrzne Auer.

 

SRT Scania P370 4x4

Samochód ratownictwa technicznego wyposażony w żuraw o udźwigu 1000 Kg na pełnym wysięgu. Dodatkowo na wyposażeniu pojazdu znajduje się między innymi specjalistyczny sprzęt pomiarowy, oświetleniowy, narzędzia hydrauliczne, poduszki pneumatyczne, sprzęt wysokościowy.

 

SLRR Mitsubishi L200

Podstawowe wyposażenie:  aparat powietrzny Auer mini, wiatromierz, sprzęt łącznościowy,lornetka, rzutka ratownicza, boja ratownicza.

 

SLRWod

 

SRWod Iveco Eurocargo

Samochód ratownictwa wodno-nurkowego wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego "Małopolska". Na wyposażeniu znajduje się międzyinnymi sprężarka powietrza do nabijania butli powietrznych, ogrzewany przedział pasażerski z zapleczem socjalnym umożliwiającym komfortowe przygotowanie ratowników do akcji jak również po skończonych działaniach. 

 

GBARt 2,5/20

 

GCBA 8/40

 

SCKn

Samochód przystosowany do przewozu kontenerów specjalistycznych, oraz ciągnięcia przyczep.

 

SCKw

Samochód kwatermistrzowski wyposażony w  dźwig hydrauliczny oraz naczepę z możliwością zabudowy.

 
 
 
 

 

  Kontener proszkowy K4

Wyposażony w proszek gaśniczy w ilości 3 tony. Posiada możliwość podania proszku przez działko oraz dwie linie szybkiego natarcia.

 

 

Kontener pompowy - K3 

Podstawowe wyposażenie to pompy elektryczne (230 V, 600l/min - 8 szt, 400V, 1300 l/min - 8 szt) i spalinowe (1600 l/min - 18 szt., 1200 l/min pływające - 2 szt.), agregaty oświetleniowe (5 kVa 230V - szt.4, oraz 6 kVa 230/400 V - szt.4)  wraz z najaśnicami, namiot pneumatyczny wraz z nagrzewnicą, węże ssawne i tłoczne, mostki przejazdowe.

 

Kontener inżynieryjno - techniczny - K2 

Podstawowe wyposażenie to pilarki i przecinarki Stihl, agregaty prądotwórcze, młot Makita, szlifierka, wiertarka, wkrętarka, stemple drewniane i metalowe, rusztowanie, zestaw siłowników holmatro powershore, pompy hydrauliczne do siłownikow, siłowniki (100 ton - 4 szt, 50 ton - 2 szt, 20 ton - 2 szt.

 

 

 

 

Kontener stalowy wywrotka

Uniwersalny kontener do transportu i przechowywania różnorakich materiałów. Wyposażony jest w nasady do  tłoczenia cieczy. Wymiary kontenera to: wysokość 203 cm, długość 625 cm, szerokość 241 cm. Pojemność wynosi 25 m3

 

 

 AP 8000/8

  Agregat pompowy przeznaczony do wody czystej

o mak. wydajności 8 tyś litrów /min. dodatkowo wyposażony w armaturę wodną.

 

 

 

Victor Pumps S191 P-72/2

Pompa szlamowa przewoźna do wody brudnej dużej wydajności 7,2 tys. litrów na minutę wraz z armaturą wodną.

 

Quad Suzuki 4x4 z wciągarką elektryczną

 

Łódź aluminiowa Ł1

Wyposażona w silnik merkury 25 kM o napędzie śrubowym

 

Łódź aluminiowa Ł2

Wyposażona w silnik merkury 25 kM o napędzie śrubowym

 

 


 

 

 ĆWICZENIA 

 

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno Nurkowego

 

 

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Techniczngo

 

Ćwiczenia Żagań 2017

 

Cwiczenia wspólne grup SGRT Tarnów oraz SGPR Nowy Sącz na poligonie 

w Nowym Sączu 21.03.2019

 

 

Ćwiczenia poligonowe SGRT Tarnów pod kryptonimem "Żagań 2019"

 

 

Ćwiczenia SGRT Tarnów pod kryptonimem "U.G. Gromnik - Małopolska 2019" przeprowadzone w dniu 7 paździrnika 2019 roku