Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 1

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
ul. Klikowska 39
33-100 Tarnów
tel. 14 6317000
fax. 14 6317007
e-mail jrg1@straz.tarnow.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1
mł. bryg. mgr inż. Rafał Waśko


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1
mł. bryg. mgr inż. Michał Kotus

Zmiana I

D-ca zmiany I - kpt. mgr inż. Robert Niczyporuk
Z-ca d-cy zmiany mł. kpt. Tomasz Gdowski

mł. kpt. Wolak Tomasz, asp. Burnat Tomasz, mł. kpt. Gąciarz Witold, asp. Serek Mariusz, mł. asp. Gniewek Daniel, mł. asp. Bodzioch Przemysław, mł. asp. Siwek Kamil, mł. asp. Wroński Adrian.
ogn. Kuzara Jarosław, ogn. Ogiela Artur, ogn. Smoleń Rafał, ogn. Knapik Paweł, mł. ogn. Gut Sławomir, mł. ogn. Zbylut Marcin, mł. ogn. Wąs Łukasz, st. sekc. Guzik Sebastian, st. str. Śliwa Łukasz.
ogn. Gorzkowicz Marcin, mł. ogn. Jachym Łukasz , st. sekc. Sowa Piotr, st. sekc. Kłósek Radosław, 
sekc. Słowik Grzegorz, sekc. Kilian Mateusz, st. str. Augustyński Tomasz.

 

Zmiana II

D-ca Zmiany II - mł. kpt. inż. Zenon Mikrut
Z-ca D-cy Zmiany mł. kpt. Paweł Węc

kpt. Wilk Paweł, mł. kpt. Jurkiewicz Mateusz, st. asp. Grzebyk Marcin, mł. kpt. Skowron Mateusz mł. asp. Rzepa Łukasz, mł. asp. Sierlecki Piotr, mł. asp. Dudek Adam, st. ogn Kumorek Marian, st. ogn. Jackowski Jacek, ogn. Lasko Roman, ogn. Wiśniewski Witold, ogn. Szumański Marcin, Ogn. Ciurej Sławomir, mł. ogn. Damian Dariusz, mł. ogn. Chwistek Tomasz, st. sekc. Tabiś Łukasz.
ogn. Szegda Mariusz, ogn. Rygielski marcin, ogn. Majchrowski Łukasz, ogn. Choczyński Sylwester, mł. ogn. Augustyński Andrzej, st. sekc. Szczepański Jędrzej, sekc. Sajdak Tomasz, sekc. Słowik Marcin, st. str. Pasiud Adrian.
 


 
Zmiana III

D-ca zmiany III - kpt. mgr inż. Tomasz Malisiewicz
Z-ca d-cy zmiany kpt. Maciej Kwaśny

mł. kpt. Primowicz Jacek, st. asp. Kieroński Mariusz, st. asp. Gacek Krzysztof, st. asp. kostrzewa Piotr, asp. Jachimek Szczepan, asp. Siwek Kamil, mł. asp. Krakowski Grzegorz, mł. asp. Niemiec Maciej, mł. asp. Sobal Mateusz, mł. asp. Skwarczyński Adam.
ogn. Kumor Bartłomiej, ogn. Cisoń Adam, ogn. Marcinkowski Grzegorz, mł. ogn. moskal Wojciech, mł. ogn. Baran Dawid, mł. ogn. Armatys Damian, st. str. Ciurej Jarosław.
st. ogn. Babiarz Tomasz, ogn. Zych Łukasz, ogn. Pawlik Łukasz, mł. ogn. Wilczyński Paweł, st. sekc. Osuch Mateusz, sekc. Budzik. Krzysztof, sekc. Szczupak Marcin. 

  

         Specjalizacją Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 jest ratownictwo chemiczno - ekologiczne. Realizowane jest w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Tarnów 1”, włączonej do Centralnego Obwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego. 

           Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych na przydzielonym obszarze w czasie  pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie  klęsk żywiołowych i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez   inne podmioty ratownicze,
2) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz 
w ramach odwodów operacyjnych,
3) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego,
4) prowadzenie dokumentacji specjalistycznej grupy ratowniczej w zakresie prowadzonego doskonalenia zawodowego. 
5) sporządzanie harmonogramów służb i rozliczanie czasu służby strażaków JRG,
6) rejestracja czasu służby pełnionej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych  podległych strażaków,
7) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
8) przygotowanie własnych sił i  środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym, współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania Jednostki w zakresie przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych,
9) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń, 
10) wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
11) ustalanie przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru i miejscowego zagrożenia,
12) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych na obszarze miasta Tarnowa i Powiatu  Tarnowskiego, 
13) wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
14) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, szkolenia  i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego,
15) analizowanie stanu i wnioskowanie potrzeb w zakresie wyszkolenia  zawodowego strażaków oraz wyposażenia sprzętowego JRG,
16) udział w aktualizacji:
a. stanu gotowości operacyjnej,
b. procedur ratowniczych,
c. dokumentacji operacyjnej,
17) udział w przygotowaniu analiz  z działań ratowniczych,
18) wykonywanie bieżących konserwacji i obsług codziennych sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalnego i specjalistycznego,
19) wykonywanie zadań w ramach regulaminu służby, musztry i ceremoniału
pożarniczego.

Zastępy wchodzące w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Tarnów 1”

GBA Rt 2,5/16

SLRchem

SLRR

SCRchem

 

SLKW  

Pozostałe samochody podziału bojowego JRG 1

SLRR

 

GCBA Rt 5/40

 

GCBA 8/40

SD skok 37

GBA Rt 2,5/20

GBA Rt 2,5/20

SCRDrog

  

GCBM 18/16

 

 

 

Quad Polaris

 

Amfibia

Z życia jednostki:

Doskonalenie zawodowe w JRG 1

 Ćwiczenia

 

 

Działania ratowniczo - gaśnicze