Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 1

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
ul. Klikowska 39
33-100 Tarnów
tel. 14 6317000
fax. 14 6317007
e-mail jrg1@straz.tarnow.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
bryg. mgr inż. Rafał Waśko


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
kpt. inż. Węc Paweł

Zmiana I
D-ca zmiany I - kpt. Witold Gąciarz
Z-ca d-cy zmiany - st. asp. Tomasz Burnat
 kpt. Jurkiewicz Mateusz, st. asp. Serek Mariusz, asp. Gniewek Daniel, asp. Kłósek Radosław, asp. Sierlecki Piotr, mł. asp. Wroński Adrian, mł. asp. Ryba Dominik,
st. ogn. Kuzara Jarosław, st. ogn. Ogiela Artur, st. ogn. Smoleń Rafał, st. ogn. Gut Sławomir, st. ogn. Gorzkowicz Marcin, st. ogn. Rygielski Marcin, ogn. Augustyński Andrzej, ogn. Jachym Łukasz, ogn. Zbylut Marcin, ogn. Wąs Łukasz,  ogn. Sowa Piotr, mł. ogn. Słowik Grzegorz, st. sekc. Kilian Mateusz, sekc. Augustyński Tomasz, sekc. Śliwa Krzysztof, st. str. Szewc Tomasz, st. str. Halastra Piotr

Zmiana II
D-ca Zmiany II - st. kpt. Mikrut Zenon
Z-ca D-cy Zmiany - st. kpt. Wilk Paweł
kpt. Skowron Mateusz, asp. sztab. Grzebyk Marcin, mł. kpt. Strzesak Jakub, asp. Rzepa Łukasz, asp. Bodzioch Przemysław, asp. Dudek Adam, mł. asp. Furmański Szymon, st. ogn. Kumorek Marian, st. ogn. Jackowski Jacek, st. ogn. Lasko Roman, st. ogn. Wiśniewski Witold, st. ogn. Majchrowski Łukasz, st. ogn. Choczyński Sylwester,
st. ogn. Szegda Mariusz, ogn. Ciurej Sławomir, st.ogn. Szymański Marcin, st. ogn. Damian Dariusz, ogn. Chwistek Tomasz, ogn. Tabiś Łukasz, ogn. Szczepański Jędrzej, mł. ogn. Ostrowski Dawid, mł. ogn. Słowik Marcin, st. sekc. Sajdak Tomasz, str. Panek Przemysław

 
Zmiana III
D-ca zmiany III - st. kpt. Malisiewicz Tomasz
Z-ca d-cy zmiany - kpt. Primowicz Jacek
asp. sztab. Gacek Krzysztof, asp. sztab. Kostrzewa Piotr, asp. Krakowski Grzegorz, asp. Skwarczyński Adam, asp. Niemiec Maciej, mł. asp. Sobal Mateusz, mł. asp. Szczupak Marcin, mł. asp. Marcinek Karol, st. ogn. Babiarz Tomasz,    st. ogn. Kumor Bartłomiej, st. ogn. Zych Łukasz, st. ogn. Pawlik Łukasz, st. ogn. Cisoń Adam, st. ogn. Marcinkowski Grzegorz, st. ogn. Moskal Wojciech, st. ogn. Wilczyński Paweł, ogn. Osuch Mateusz, ogn. Baran Dawid, ogn. Armatys Damian, ogn. Guzik Sebastian,  mł.ogn Budzik Krzysztof, st. sekc. Ciurej Jarosław, st. str. Stolarczyk Dawid, str. Tryba Marcin

  

         Specjalizacją Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 jest ratownictwo chemiczno - ekologiczne. Realizowane jest w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Tarnów 1”, włączonej do Centralnego Obwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego. 

           Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych na przydzielonym obszarze w czasie  pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie  klęsk żywiołowych i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez   inne podmioty ratownicze,
2) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz 
w ramach odwodów operacyjnych,
3) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego,
4) prowadzenie dokumentacji specjalistycznej grupy ratowniczej w zakresie prowadzonego doskonalenia zawodowego. 
5) sporządzanie harmonogramów służb i rozliczanie czasu służby strażaków JRG,
6) rejestracja czasu służby pełnionej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych  podległych strażaków,
7) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
8) przygotowanie własnych sił i  środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym, współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania Jednostki w zakresie przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych,
9) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń, 
10) wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
11) ustalanie przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru i miejscowego zagrożenia,
12) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych na obszarze miasta Tarnowa i Powiatu  Tarnowskiego, 
13) wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
14) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, szkolenia  i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego,
15) analizowanie stanu i wnioskowanie potrzeb w zakresie wyszkolenia  zawodowego strażaków oraz wyposażenia sprzętowego JRG,
16) udział w aktualizacji:
a. stanu gotowości operacyjnej,
b. procedur ratowniczych,
c. dokumentacji operacyjnej,
17) udział w przygotowaniu analiz  z działań ratowniczych,
18) wykonywanie bieżących konserwacji i obsług codziennych sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalnego i specjalistycznego,
19) wykonywanie zadań w ramach regulaminu służby, musztry i ceremoniału
pożarniczego.

Zastępy wchodzące w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Tarnów 1”:

GBARt 2,5/16

Podstawowe wyposażenie: agregat prądotwórczy GEKO o mocy 2,5 kVA, maszt oświetleniowy, wciągarka elektryczna o maksymalnym uciągu   5,6 t., zestaw hydrauliczny Holmatro  "CORE" , zestaw poduszek  wysokociśnieniowych Vetter, max. udżwig 31 t., zestaw poduszek niskociśnieniowych Vetter, max. udżwig 11 t., wentylator oddymiający Skorpion wyd. 22 000m3/h, pilarka i przecinarka STILH, zestaw PSP R2 wraz z deską ortopedyczną, szynami oraz defibrylatorem  AED LifePack 1000, kamera termowizyjna, detektor wielogazowy, armatura wodno - pianowa, aparaty powietrzne Auer

 

SCRChem

 

Podstawowe wyposażenie: pompy oraz armatura do substancji chemicznych, roztwory dekontaminacyjne RD wraz z neutralizatorami, ubrania ochrony chemicznej, aparaty OUO, zbiorniki ciśnieniowe oraz podciśnieniowe, armatura do cystern kolejowych oraz autocystern, namioty pneumatyczne, kabiny dekontaminacyjne, narzędzia nieiskrzące, sprzęt do pobierania próbek, sprzęt do opróżniania cystern metodą nadciśnieniową, sprzęt hydrauliczny do uszczelniania kryz
i zaworów na instalacjach chemicznych, sprzęt uszczelniający (pneumatyczny i mechaniczny), wentylatory wodny i elektryczny, sprzęt pomiarowy do analizy powietrza, stacja meteo, sprzęt łączności oraz oświetleniowy   

SLRChem

Głównym modułem tego samochodu jest system zdalnej detekcji substancji
gazowych z dużych odległości.

SLKw Boxer

Podstawowe wyposażenie:  zestawy pomiarowe, zestawy do pobierania próbek, sprzęt do zdarzeń radiologicznych, zestawy do symulacji skażeń, zestaw do dekontaminacji, ubrania ochronne przeciwochlapaniowe, rękawy sorpcyjne, materiały sorpcyjne w workach, pojemniki stożkowe zamykane, substancje chemiczne do neutralizacji, spektroskop StreetLab.

SLRR

Podstawowe wyposażenie: aparaty powietrzne MSA AirGo, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy, rzutka ratownicza, koło ratunkowe, torba medyczna R0, zestaw do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

 

Pozostałe zastępy i sprzęt:

GCBARt 5/40

Podstawowe wyposażenie: maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym o mocy 2,4 kW, zestaw hydrauliczny Holmatro, wentylator oddymiający, pilarka i przecinarka Stihl, otwieracz hydrauliczny do drzwi, zestaw PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami, defibrylator AED LifePack 1000, kamera termowizyjna + sprzęt pomiarowy, sprzęt ratownictwa wodnego, sprzęt ratownictwa wysokościowego, armatura wodno - pianowa, aparaty powietrzne Auer.

GBARt 2,5/20

Podstawowe wyposażenie: wciągarka elektryczna, zestaw hydrauliczny LUKAS, wentylator oddymiający, pilarka i przecinarka STIHL, zestaw PSP R1 wraz z deską ortopedyczną, szynami, kamera termowizyjna, detektory wielogazowe, armatura wodno - pianowa, aparaty powietrzne Auer

SD-skok-37

Drabina mechaniczna na podwoziu IVECO o wysuwie 37 metrów. Samochód posiada napęd miejski 4x2.  Główne zadanie pojazdu to ewakuacja ludzi z wysokości oraz możliwość podawania środka gaśniczego ze znacznej wysokości. Ponadto na swoim wyposażeniu samochód posiada: kosz ratowniczy (nośność 270 kg), agregat prądotwórczy 6,1 kW z osprzętem, dwa reflektory (1000W każdy), nosze, działko wodno-pianowe, sprzęt alpinistyczny oraz skokochron.

SCRDrog Renault Kerax

Ciężki samochód ratownictwa technicznego posiadający następujące wyposażenie: żuraw do transportu bliskiego o maksymalnym zasięgu 16 m i maksymalnym udźwigu 21 T, urządzenie OMARS służące do holowania samochodów ciężarowych i ich naczep, dwie wyciągarki linowe
o długości 60m o maksymalnym uciągu 20 i 30 T,
dodatkowo na samochodzie znajdują się zawiesia pasowe jak i łańcuchowe o różnych masach, agregat prądotwórczy, klucz pneumatyczny.

SKw MAN

Samochód kwatermistrzowski posiadający żuraw do transportu bliskiego oraz pakę załadowczą krytą plandeką, samochód ten może spełniać funkcję wywrotki.
Na wyposażeniu samochodu znajdują się również zawiesia pasowe oraz łańcuchowe stosowane przy użyciu żurawia.

GBA 1,3/16 STAR MAN

Podstawowe wyposażenie: wentylator osiowy WO 14 -nominalna wydajność powietrza 14 000 m3/h, maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym Eisemann o mocy 2,3 kVA, agregat  wysokociśnieniowy Honda, pilarka do drewna Stihl, armatura wodno-pianowa, podstawowy sprzęt burzący.

GBA 2,5/20

Pełni rolę samochodu rezerwowego.
Podstawowe wyposażenie: maszt oświetleniowy, szybkie natarcie, pilarka do drewna Stihl, armatura wodno-pianowa, podstawowy sprzęt burzący.

GCBM 25/16

Samochód specjalny do przewozu wody ze zbiornikiem o pojemności 25000 l.
Wyposażony w motopompę Tohatsu, pompę pływającą Niagara oraz podstawową armaturę
wodną (tj. węże pożarnicze, prądownice, stojak hydrantowy)

GCBA 8/40

Podstawowe wyposażenie: maszt oświetleniowy z najaśnicami 2x1000W, agregat prądotwórczy Eisemann 2,1 kVA, aparaty powietrzne MSA, ubrania żaroochronne średnie, armatura wodno-pianowa, pilarka STIHL, działko wodno-pianowe Tornado, drabina nasadkowa DN 2,7, zestaw PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera.

Quad Polaris

Napęd 4x4. Moc 20 KM. Dodatkowo wyposażony w wciągarkę oraz zaczep umożliwiający holowanie przyczepy.

Przyczepa pompowa HL200

Pompa posiada 4 nasady tłoczne oraz jedną ssawną. Wydajność 6500 l/min.

Przyczepa pompowa SPA 4000

Agregat pompowy Rosenbauer SPA 4000 o maksymalnej wydajności 4000 l/min.
Zestaw pompy z silnikiem są montowane w formie otwartej na ramie przyczepy.

Zestaw pompowy Gorman MS-114

Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności 11400l/min oraz wyposażenie w węże ssawne, tłoczne, kosze ssawne, pływaki.

APL HI-EX

Agregat piany lekkiej na przyczepce. Silnik Briggs - benzynowy czterosuwowy o mocy 15 KM, wydajność piany - 500 m sześć/min. Umożliwia podawanie piany w poziomie na odległość 100 m,
w pionie 20 m. Dodatkowo wyposażony w 3 przewody z tkaniny o długości 7 m i średnicy 1 m oraz pojemniki na środek pianotwórczy.

DWP-24 na przyczepce lekkiej

Działko wodno-pianowe na przyczepce lekkiej o wydajności wodnej 2400l/min oraz wydajności pianowej 28 m3, regulacja wysokości poprzez mechanizm śrubowy. Przyczepka posiada zaczep sworzniowy oraz cztery podpory do stabilizacji działka.

Przyczepa z zaporą przeciwolejową

Wyposażenie: zapora pomostowa (sztywna) złożona z 10 przęseł o łącznej długości 40m, zapora parkanowa (elastyczna) złożona z 10 elementów o łącznej długości 100m.

Kontener ODO

Wyposażenie: aparaty powietrzne nadciśnieniowe 65 szt., butle do aparatu
powietrznego 75 szt.,maski nadciśnieniowe MSA Ultra Elite 150 szt.,sprężarka przenośna
do butli powietrznych.

Przyczepa dekontaminacyjna

Przyczepa specjalna do przewożenia sprzętu do dekontaminacji większej ilości osób. Posiada na swoim wyposażeniu m.in.: namioty pneumatyczne, agregat prądotwórczy, nagrzewnicę powietrza oraz do wody, sprzęt oświetleniowy, a także pakiety
do dekontaminacji wstępnej.

Ponton Prof Marine

Podstawowe wyposażenie: bosak lekki, kamizelki ratunkowe, wiosła.

Ponton SURF + silnik

Podstawowe wyposażenie: silnik śrubowy MERCURY oraz podstawowy sprzęt do ratownictwa wodnego.

Amfibia

Wielozadaniowy pojazd terenowy, posiadający napęd 8x8 do poruszania się po wodzie jak
i po lądzie. Wyposażony we wciągarkę elektryczną oraz dodatkowe gąsienice, które
po założeniu zwiększają jego możliwości terenowe.

Łódź płaskodenna (aluminiowa)

Łódź Silver Hex 420 Frog z przyczepą dostosowaną do przewozu łodzi i silnikiem zaburtowym Johnson o mocy 21 kW.  Sprzęt może być wykorzystany podczas ratownictwa wodnego
oraz w czasie powodzi.