Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 1

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
ul. Klikowska 39
33-100 Tarnów
tel. 14 6317000
fax. 14 6317007
e-mail jrg1@straz.tarnow.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
mł. bryg. mgr inż. Rafał Waśko


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
mł. bryg. mgr inż. Michał Kotus

Zmiana I
D-ca zmiany I - kpt. Węc Paweł
Z-ca d-cy zmiany mł. kpt. Tomasz Gdowski
 mł. kpt. Gąciarz Witold, asp. Burnat Tomasz, asp. Serek Mariusz, asp. Gniewek Daniel, mł. asp. Bodzioch Przemysław, mł. asp. Siwek Kamil, mł. asp. Wroński Adrian, mł. asp. Sobal Mateusz,  mł. asp. Kłósek Radosław, st. ogn. Knapik Paweł, ogn. Kuzara Jarosław, ogn. Ogiela Artur, ogn. Smoleń Rafał, ogn. Gut Sławomir, ogn. Augustyński Andrzej, ogn. Jachym Łukasz, mł. ogn. Zbylut Marcin, mł. ogn. Wąs Łukasz,  mł. ogn. Sowa Piotr,  st. sekc. Guzik Sebastian, st. sekc. Słowik Grzegorz, sekc. Kilian Mateusz, st. str. Augustyński Tomasz, st. str. Śliwa Krzysztof,  

Zmiana II
D-ca Zmiany II - kpt. Mikrut Zenon
Z-ca D-cy Zmiany kpt. Wilk Paweł
mł. kpt. Jurkiewicz Mateusz, mł. kpt. Skowron Mateusz, mł. kpt Siwek Dawid, asp. sztab. Grzebyk Marcin, asp. Rzepa Łukasz, mł. asp. Sierlecki Piotr, mł. asp. Dudek Adam, st. ogn Kumorek Marian, st. ogn. Jackowski Jacek, st. ogn. Lasko Roman, st. ogn. Wiśniewski Witold, st. ogn. Majchrowski Łukasz, ogn. Ciurej Sławomir,  st. ogn. Choczyński Sylwester,  ogn. Szymański Marcin, ogn. Damian Dariusz, ogn. Szegda Mariusz, ogn. Rygielski Marcin,  mł. ogn. Chwistek Tomasz, mł. ogn. Tabiś Łukasz.  mł. ogn. Szczepański Jędrzej, mł. ogn. Osuch Mateusz, st. sekc. Słowik Marcin,  sekc. Sajdak Tomasz,  str. Halastra Piotr.
 
Zmiana III
D-ca zmiany III - st. kpt. Malisiewicz Tomasz
Z-ca d-cy zmiany mł kpt. Wolak Tomasz
mł. kpt. Primowicz Jacek, mł. kpt. Kulig Przemysław, st. asp. Kieroński Mariusz, st. asp. Gacek Krzysztof, st. asp. kostrzewa Piotr, mł. asp. Krakowski Grzegorz, mł. asp. Niemiec Maciej, mł. asp. Ryba Dominik, mł. asp. Skwarczyński Adam, st. ogn. Babiarz Tomasz, st. ogn. Gorzkowicz Marcin,   ogn. Kumor Bartłomiej, ogn. Cisoń Adam, ogn. Marcinkowski Grzegorz, ogn. Moskal Wojciech, mł. ogn. Baran Dawid, ogn. Zych Łukasz, ogn. Pawlik Łukasz, ogn. Wilczyński Paweł, mł. ogn. Armatys Damian, mł. ogn. Guzik Sebastian,  sekc. Budzik Krzysztof, sekc. Szczupak Marcin, st. str. Ciurej Jarosław.

  

         Specjalizacją Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 jest ratownictwo chemiczno - ekologiczne. Realizowane jest w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Tarnów 1”, włączonej do Centralnego Obwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego. 

           Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych na przydzielonym obszarze w czasie  pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie  klęsk żywiołowych i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez   inne podmioty ratownicze,
2) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz 
w ramach odwodów operacyjnych,
3) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego,
4) prowadzenie dokumentacji specjalistycznej grupy ratowniczej w zakresie prowadzonego doskonalenia zawodowego. 
5) sporządzanie harmonogramów służb i rozliczanie czasu służby strażaków JRG,
6) rejestracja czasu służby pełnionej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych  podległych strażaków,
7) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
8) przygotowanie własnych sił i  środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym, współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania Jednostki w zakresie przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych,
9) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń, 
10) wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
11) ustalanie przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru i miejscowego zagrożenia,
12) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych na obszarze miasta Tarnowa i Powiatu  Tarnowskiego, 
13) wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
14) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, szkolenia  i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego,
15) analizowanie stanu i wnioskowanie potrzeb w zakresie wyszkolenia  zawodowego strażaków oraz wyposażenia sprzętowego JRG,
16) udział w aktualizacji:
a. stanu gotowości operacyjnej,
b. procedur ratowniczych,
c. dokumentacji operacyjnej,
17) udział w przygotowaniu analiz  z działań ratowniczych,
18) wykonywanie bieżących konserwacji i obsług codziennych sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalnego i specjalistycznego,
19) wykonywanie zadań w ramach regulaminu służby, musztry i ceremoniału
pożarniczego.

Zastępy wchodzące w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Tarnów 1”

GBA Rt 2,5/16

SLRchem