Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
Telefon alarmowy 998 lub 112
Jednostki JRG
Jednostki OSP

Statystyki wyjazdów

Ilość zdarzeń w dniu 19.01.2019

Ogółem:8

Pożary: 6
Miejscowe Zagrożenia: 1
Alarmy Fałszywe: 1

Akcje straży pożarnej w 2019 r.

Na dzień 19.01.2019

Ogółem: 114

Pożary: 35
Miejscowe Zagrożenia: 71
Alarmy Fałszywe: 8