Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
Aktualności
starsze aktualności
Telefon alarmowy 998 lub 112
Jednostki JRG
Jednostki OSP

Statystyki wyjazdów

Ilość zdarzeń w dniu20.05.2019

Ogółem 9

Pożary: 2
Miejscowe Zagrożenia: 7
Alarmy Fałszywe: 0

Akcje straży pożarnej w 2019 r.

Na dzień 20.05.2019

Ogółem: 1641

Pożary: 441
Miejscowe Zagrożenia: 1148
Alarmy Fałszywe: 52