Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
Telefon alarmowy 998 lub 112
Jednostki JRG
Jednostki OSP

Statystyki wyjazdów

Ilość zdarzeń w dniu 18.08.2018

Ogółem:4
Pożary:0
Miejscowe Zagrożenia:4
Alarmy Fałszywe:0

Akcje straży pożarnej w 2018 r.

Na dzień 18.08.2018

Ogółem: 1468

Pożary: 467
Miejscowe Zagrożenia:936
Alarmy Fałszywe: 65