Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
Telefon alarmowy 998 lub 112
Jednostki JRG
Jednostki OSP

Statystyki wyjazdów

Ilość zdarzeń w dniu 21.01.2019

Ogółem:6

Pożary: 2
Miejscowe Zagrożenia: 4
Alarmy Fałszywe: 0

Akcje straży pożarnej w 2019 r.

Na dzień 21.01.2019

Ogółem: 122

Pożary: 38
Miejscowe Zagrożenia: 76
Alarmy Fałszywe: 8